درباره ما

درباره ما

 

تیتراپ وبسایت و اپلیکیشنی میباشد بر پایه گسترش ارتباط کاری هنرمندان .

در تیتراپ هنرمند یا علاقه مند به دنیای هنر از امکاناتی چون معرفی عوامل ، تجهیزات و پشتیبانی تولید آثار هنری ،،آموزشهای هنری . سرگرمیهای دنیای هنر . اطلاع رسانی جشنواره های هنری و ….بهره مند میگردد . با عضویت در اپلیکیشن تیتراپ برای خود یک صفحه شخصی میسازدو با معرفی تخصص یا خدمتی که میتواند ارايه کند در حقیقت در ویترین خدمات تیتراپ قرار میگیرد و تمام کسانی که به نوعی نیازمند خدمت یا تخصص وی هستند با یک سرچ ساده درهر نقطه از ایران به هنرمند یا ارایه دهنده خدمت مورد نظر دسترسی پیدا میکنند

.در تیتراپ اعضا ارتباط تنگاتنگ با دیگر همکاران و هنرمندان پیدا کرده و ارتباطهای کاریشان روز به روز گسترده تر میشود . ضمن آنکه تیتراپ حمایتهای مختلفی را از هنرمندان در برنامه های آتی خود گنجانده اس

 

 

 

arrow